PERSONVERNERKLÆRING

 1. Behandlingsansvar

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Urban Group AS (heretter kalt Urban Fighter) samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Daglig leder i Urban Fighter som har det øverste ansvaret for opplysninger som samles inn og behandles av Urban Fighter og dens underenheter. Den daglige behandlingen kan være delegert til en annen stilling. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Urban Fighters behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

 1. Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte (bruker), henvendelser/påmelding, medlemskap (avtale) eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak medlemskaps (avtale) og samtykke ved registrering. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag og praksis for behandling, retting og sletting.

Dersom Urban Fighter skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

 1. Vår bruk av personopplysninger

Grunnen til at vi samler inn og behandler personopplysninger er for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser med våre medlemmer (administrering av avtale og medlemskap), og for at vi skal kunne yte god service og gi relevant informasjon, oppfylle andre lovpålagte krav (f.eks regnskapsloven). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv har gitt enten ved registrering eller i avtalen/kontrakten.

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type medlemskap og eventuelt foresatte eller nærmeste pårørende. Vi henter kun opplysningene fra den registrerte selv eller foresatte.

 1. Lagring

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Urban Fighter sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold etter følgende rutiner;

 1. Senest 6 måneder etter avsluttet medlemskap, når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.
 2. Umiddelbart dersom du trekker samtykket til markedsføring.
 3. Umiddelbart dersom du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen.
 4. Informasjon om innbetalinger oppbevares i regnskapssystemer iht. regnskapsloven og slettes etter 5 år.

Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet. Dersom du har en innsigelse eller trekker ditt samtykke til behandling vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

 1. Utlevering og bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss kun av de med tjenstlig behov. Vi vil derfor ikke dele personopplysninger med noen utenfor Urban Fighter eller samarbeidspartner som har direkte tilknytning, som Krav Maga Global Norge ved den registrertes egen påmelding i forbundet, oppmelding til gradering og påmelding til eventuelle interne eller eksterne kurs/leir/seminarer.

Urban Fighter benytter ekstern regnskapsfører som har tilgang til inn- og utbetalinger. Regnskapsfører er underlagt databehandleravtale.

Vi deler indirekte data fra bruk på våre nettsider via tredjeparts cookies fra Facebook (Instagram), Twitter og Google. Les mer om dette i vår Cookie Policy.

Deling av personopplysninger med tredjepart må alltid være underlagt ett gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil være basert på berettiget interesse for at Urban Fighter skal kunne oppfylle sin avtale med deg som medlem/kunde eller oppfylle andre lovpålagte krav. Du som registrert skal alltid bli gjort kjent med vår utlevering. 

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (ved å trekke ditt samtykke). Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter vil vi innrette oss etter dette, med mindre vi er forpliktet til annet. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post(at)urbanfighter.no eller via henvendelse for sletting på våre nettsider. For begjæring om innsyn må vi be om at du legitimerer deg.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post dersom du har spørsmål, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på den enheten du bruker. Dette gjøres for at nettstedet skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gir oss muligheten for å kunne gi deg som bruker bedre brukeropplevelse. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for få statistikk over hva som er interessant og leses, samt hvor mye vårt nettsted generelt brukes. Det finnes to typer informasjonskapsler:

 1. Lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid.
 2. Informasjonskapselen er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie)

Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi benytter oss av begge kapslene og du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren du bruker, og slette innhold.

Tredjeparts informasjonskapsler (cookies)

På våre nettsider benytter vi plugins for å bl.a. gjøre det mulig å få statistikk og dele innhold på Facebook, Twitter og Instagram. Disse nettsidene benytter cookies som bl.a. lagrer og gir dem tilgang til informasjon om at du har lest, delt og likt innholdet på Urban Fighters nettsider. ­­Hvis du ønsker å vite mer om disse eller hvordan du deaktiverer disse, da kan du lese mer om der her:

Google
Facebook
Twitter
Instagram