Prisene viser sesongavgift og/eller kursavgift per deltager. Innbetalingen skal skje enten på forhånd (for å sikre seg plass) eller umiddelbart etter sesongen har startet. Ubetalt avgift kan resultere i at deltageren mister sin plass på kurset.
Alle deltagere har selv ansvar for å møte opp på trening/kurs med anbefalt treningsutstyr. Uteblivelse fra mer enn 40% av treningene/kurset vil resultere i at gradering og diplom ikke utdeles for deltageren.
Deltagerene er selv ansvarlig for å inneha de nødvendige forsikringer ifm treningen og for å opplyse instruktøren om eventuelle helseutfordringer.
Safety in Training

Det er alltid deltagerens eget ansvar at egen trening foregår forsvarlig og etter anvist intensitet. Eskalering og/eller intensitet som går ut over en selv eller andre deltagere, er deltagerens eget ansvar. Unnværelse av begrensning vil kunne medføre utestengelse av trening/kurs.

Graderinger foregår i slutten av en sesong eller kurs. Deltagere som ønsker å gradere seg er selv ansvarlig for å melde seg på graderingen og stille opp på antall treninger/timer som påkreves. Graderingsavgiften skal betales i forkant av graderingen/testen.
Privat undervisning kan skje for inntil 4 elever samtidig. Ønsker du ekstra undervisning kan dette også utføres alene med instruktør.

Prisen for egen undervisning med instruktør er oppgitt under “Krav Maga – Privattimer” og gjelder pr påbegynte time. Avbestilling må skje senest 24 timer før oppstart. Timebestillinger som avbestilles etter tidsfristen eller som ikke blir avholdt grunnet manglende oppmøte, vil allikevel bli fakturert/trukket.

Bestilling av private timer skjer via skjemaet ved siden av.

[booking type=1 nummonths=1 form_type='standard']