Krav Teens
Krav Teens
  • Krav Maga er et selvforsvarssystem som bygger på kroppens naturlige reaksjonsmønstre og grovmotoriske bevegelser
  • Kom og tren Krav Maga med andre ungdommer i et hyggelig miljø med trygge omgivelser
  • Trivsel, mestring og disiplin er flere sider av samme sak
Aldersgrense
  • Krav Teens er for ungdom mellom 13-18 år.
  • Ungdommer som ønsker å trene må ha tillatelse fra foreleldre før de kan trene fast. Kom gjerne innom for en uforpliktende prøvetime.
  • Partiet har fem graderinger som går fra T1-T5.
Hvorfor trene Krav Maga
  • I en verden som ikke alltid er like forutsigbar, vil det å kunne forsvare seg være essensielt for en tryggere hverdag
  • Det å kunne lettere forutsi og unnvære uønskede situasjoner vil være enda viktigere enn å være den sterkeste part
  • Vi trener opp ungdommer i alle disse egenskapene og bygger sunne verdier slik at de er bedre rustet til slike utfordringer