Krav Teens
Krav Maga
 • Krav Maga er et selvforsvarssystem som bygger på kroppens naturlige reaksjonsmønstre og grovmotoriske bevegelser
 • Kom og tren Krav Maga med andre i et hyggelig miljø med trygge omgivelser
 • Trivsel, mestring og disiplin er flere sider av samme sak
Aldersgrense
 • Krav Maga er for voksne mellom 18 – 68 år.
 • Kom gjerne innom for en uforpliktende prøvetime.
 • Krav Maga har nivåer med graderinger.
  • Utøvernivå er hovedsaklig P1 – P5
  • Avansert nivå og instruktørnivå er G1 – G5
  • Ekpertnivå er E1 – E5
Hvorfor trene Krav Maga
 • I en verden som ikke alltid er like forutsigbar, vil det å kunne forsvare seg være essensielt for en tryggere hverdag
 • Det å kunne lettere forutsi og unnvære uønskede situasjoner vil være enda viktigere enn å være den sterkeste part
 • Vi trener opp utøverne i alle disse egenskapene og bygger sunne verdier slik at de er bedre rustet til slike utfordringer