Krav Maga Women
Krav Women
  • Krav Maga er et selvforsvarssystem som bygger på kroppens naturlige reaksjonsmønstre og grovmotoriske bevegelser
  • Kom og tren Krav Women i et hyggelig miljø med trygge omgivelser sammen med andre kvinner
  • Trivsel, mestring og disiplin er flere sider av samme sak
Kjønn og alder
  • Krav Women er for kvinner fra 18 til 65 år.
  • Kvinner som ønsker å trene i trygge omgivelser med samme kjønn.
  • Kom gjerne innom for en uforpliktende prøvetime og ta gjerne med en veninne
Hvorfor trene Krav Maga
  • I en verden som ikke alltid er like forutsigbar, vil det å kunne forsvare seg være essensielt for en tryggere hverdag
  • Det å kunne lettere forutsi og unnvære uønskede situasjoner vil være enda viktigere enn å være den sterkeste part
  • Vi trener opp kvinner i disse egenskapene og bygger årvåkenhet og gode reaksjonsevner slik at de er bedre rustet til slike utfordringer